Butterflymodellen

Butterflymodellen er resultatet af en dialogisk og kreativ produktudviklingsproces designet og ledet af af erhvervspsykolog Mette Møller i samarbejde med ledere og medarbejdere fra 11 daginstitutioner I Aarhus, Pædagogisk Afdeling i Aarhus Kommune samt specialister fra
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Aarhus.

Butterflymodellen er et systematisk værktøj til udvikling af tværfaglige indsatser i såvel skoler som dagtilbud. Det centrale element i Butterfly er samarbejdet omkring og med arbejdshypotesen, der bruges som et koordinerende værktøj til iagttagelse, fastholdelse og systematik. Arbejdshypotesen samler og producerer ny viden om progression for både barnet og samarbejdet og revurderes og justeres løbende. Skabelsen af fælles viden og faglig trivsel iblandt de professionelle sikrer sikker progression og succes for barnet og bevidstgør de professionelle om deres ofte tavse viden.