Samarbejdspartnere

Mette Møller Erhvervspsykologi samarbejder naturligvis tæt og organisk sammen med organisationens egne ressourcer. Når opgaven kræver det benyttes en række meget kompetente samarbejdsparter og inspiratorer, herunder erhvervspsykologer og særdeles erfarne konsulenter. Desuden inddrages dygtige fagfolk fra andre fagområder, som kunstneriske fag, kommunikation, samfundsfag, retorik, økonomi og reklame.

En kompleks verden kræver mere end én faglig disciplin til at finde de bæredygtige løsninger:

Thea Mikkelsen har været min samarbejdspart siden 2008. Hun er erhvervspsykolog, og sammen har vi bl.a. designet og gennemført store, længerevarende turn around forløb, som fremelsker større fokus, ny identitet og bæredygtighed, kreativitet og performance i organisationen. Vi har også sammen skrevet en bog om innovationsledelse.

Lene Tortzen Bager har været min samarbejdspart siden 2016. Hun er Ph.D.og tidligere universitetslektor på Æstetik og Kultur på Aarhus Universitet med speciale i dialogiske samarbejdsformer, herunder dialogen og mødet imellem mennesket og kunstværk. Sammen har vi designet og gennemført lederforløb med fokus på hvad ledelse og ledere kan lære af kunsten  – og omvendt. Kurserne foregår hjemme på ledernes egne kontorer og på lederens lokale kunstmuseum. Vi inddrager således hele landet som aktionsradius og alle vores vidunderlige kunstmuseer.

Link: www.tortzen-bager.dk

Trine Mors har været min samarbejdspart siden 2010, hun er konsulent med speciale i samfundsfag og pædagogik, og sammen har vi især designet og gennemført store pædagogiske udviklingsforløb med det formål at styrke en mangfoldig, rig og bæredygtig barndom med fokus på tidlig indsats, som giver børn det, de behøver i tide, i form af rødder og vinger at flyve på, alt efter behov. Modet til en god pædagogik går via et ambitiøst, meningsskabende og tværfagligt arbejde for de professionelle.

Link: Sprog- indgangen til verden

 

Poul Erik og Lasse Jensen er ikoner i Danmark indenfor islandske heste og har været mine tætte samarbejdsparter siden 2009. Sammen har vi udviklet et meget unikt og fælles koncept til udvikling af naturligt lederskab og styrkede kommunikationsevner hos mennesker, både ledere og alle typer af medarbejdere.

Link: Naturligt lederskab

Inge Schoug Larsen har været min samarbejdspart siden 2013. Inge er erhvervspsykolog med speciale i skolestart, og sammen har vi lavet forløb for ledere og medarbejdere fra 0-5 års området og indskolingen med fokus på overgangspædagogik, inklusion, fælles sprog og metoder.

Link: Inge Schoug Larsen

Michael Munch-Hansen har været min samarbejdspart siden 2008, han er erhvervspsykolog med speciale i trivsel, arbejdsmiljø og social kapital. Sammen har vi designet og gennemført en række lederforløb, konferencer, workshops og begivenheder, som særligt har haft samskabelse og gaveøkonomi for øje.

Link: Michael Munch-Hansen

Sanne Hauge har været min samarbejdspart siden 2011, hun er klinisk psykolog med speciale i kognitiv terapi og mindfulness, tillige med en mangeårig baggrund som både sygeplejerske og folkeskolelærer. Sammen har vi designet og gennemført adskillige lederforløb for ledergrupper særligt med fokus på evnen til at navigere i kaos.

Link: Sanne Hauge

Lise Bjerno er konservatorieuddannet komponist og dirigent, bl.a. for det store, traditionsrige kor “Tritonus” og har speciale i, hvordan musik og filosofisk/eksistentiel coaching (protreptik) indgår i ledelsesprocesser. Lise og jeg har sammen givet store udviklingsprocesser og indsatser en musikalsk identitet bl.a. via flerstemmige korværk, som Lise har komponeret personligt til kunden og til formålet.

Link: Lise Bjerno

Liné Thordarsson er konservatorieuddannet skulptør og har været min samarbejdspart siden 2009. Sammen har vi skabt rum for kreativitet og formgivning, særligt i forbindelse med innovationsprocesser i organisationer og i ledelsesudvikling. Liné er udøvende kunstner og en meget flittig udstiller i både ud- og indland.

Link: Liné Thordarsson

Lasse Ljungholm er min tidligere praktikant og på vej mod psykologtitlen. Lasse er desuden uddannet skuespiller, og vi har sammen gennemført en række ledelses- og teamforløb med særligt fokus på kroppen i rummet og træning af den individuelle kommunikationsstil.

Link: Lasse Ljungholm

John Simoni har været min samarbejdspart siden 2008, han er biolog, naturvejleder og driver sin egen naturskole. Sammen har vi lavet adskillige forløb for både ledere og medarbejdere, hvor vi bruger naturens store grupperum til at rammesætte, aktualisere og tematisere centrale spørgsmål og opmærksomheder, som skal indgå i vigtige ledelses- eller hverdagsbeslutninger.

Link: John Simoni