Frivilligt arbejde

“Love what you do and do what you love”
Det er vigtigt at pleje sin passion og til stadighed holde sig levende og generøs ved at bidrage meningsfuldt, også selvom man ikke får løn for det.
Mette Møller har og har haft flere poster i bestyrelser og advisory boards, p.t. I Børn og Unge Rådet, udpeget af Byrådet i Aarhus.
Mette sidder desuden i bestyrelsen for Fairstart Foundation, der udvikler programmer til omsorgsgivere for anbragte forældreløse og børn uden forældrekontakt.
 
Tidligere poster:
Formand (sm m Steen Hildebrandt) for Foreningen Aarhus Opens You
Advisory Board for direktionen for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
Skolebestyrelsesmedlem, Risskov skole,
Diverse forældreråd B&U, Aarhus Kommune
Bestyrelsesmedlem, Learning Lab Aarhus