Resultater

Igennem 15 år har Mette Møller Erhvervspsykologi sikret kunderne resultater på et højere niveau end der, hvor vi startede. Det er firmaets grundlæggende opgave og den svigtes aldrig.

Vi forpligter os til at adressere det vigtigste – også når det er svært. Med andre ord forbeholder vi os retten til at være uenige. Vi mener, at det er det, der sammen med den gode intention om hjælpsomhed, skaber de bedste resultater, og det, der karakteriserer den professionalitet, som både giver resulater og den mest værdige behandling.

Alle vore kunder værdsætter langsigtet ledelse og har en vigtig mission i arbejdet. På den måde sikrer vi sammen, at resultaterne bliver meningsfulde og varige.

Derforuden er der en række særlige opnåelser og nye designs, som ligger udenfor det forventelige, når man hyrer en konsulent. Her er en række eksempler på produkter og frivillige indsatser, som har givet stærk inspiration og skabt merværdi hos mange af vore kunder:

I 2010 og 2011 tog Mette Møller initiativ til Otto Scharmers besøg i Aarhus. Det blev til to gange, først i Musikhuset og på AROS i 2010 arrangeret af foreningen Aarhus Opens You, som blev stiftet til formålet og siden på Rådhuset i 2011 med en frivillig indsats fra hele key2see. Ved begivenhederne deltog over 1000 mennesker, særligt ledere indenfor velfærdsudvikling i Aarhus, i et fælles forsøg på at skabe nye, fælles løsninger, og begivenhederne fik blivende betydning og inspiration for byens øverste politiske ledelse og embedsværk. Alt arbejde blev udført frivilligt og ulønnet med Mette Møller som primus motor, og hele overskuddet på over 600.000 gik ubeskåret til børn og unge i Aarhus med særlige behov.

Færgekonference

I 2012 arrangerede Mette Møller færgekonferencen på Kalundborgfærgen om medborgerskab sammen med Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Hele huset key2see deltog med frivilligt arbejde i.f.t. at drive konferencen, som bestod i en fælles medborgerskabssejlads fyldt med aktive workshops på ruten Aarhus-Kalundborg t/r.

Butterflymodellen

Butterflymodellen er udviklet med Mette Møller som primær designer i samarbejde med en lang række samarbejdsparter og er et systematisk værktøj til fælles og tværfaglige resultater i den pædagogiske praksis. Det centrale element i Butterfly er arbejdet omkring arbejdshypotesen, der forstås som et samstemmende værktøj til fokusering, iagttagelse og effekt i indsatsen. Arbejdshypotesen er knyttet til den viden, der allerede eksisterer om barnet, som løbende systematiseres, revurderes og justeres, og hvor et centralt element er at bevidstgøre den professionelle om sin (ofte tavse) viden.
Over 4000 ledere, pædagoger, dagplejere, psykologer og lærere både i Aarhus Kommune og i andre kommuner er uddannet i Butterflymodellen.

Videdokumentationsmodellen

Modellen er udviklet af Mette Møller i 1999 som dynamisk og bevidstgørende redskab til indblik og overblik over egen praksis i en række dagligdagssituationer. Modellen indbefatter et præcist og fagligt kollegialt feedback, som styrker den gensidige tillid, læring og performance i det faglige team.