Kunderne siger

Her kan du læse, hvad kunderne oplever og hæfter sig ved i samarbejdet

Mette Møller Erhvervspsykologi har speciale indenfor det offentlige/kommunale. Kernekompetencer og ledelse i kompleksitet i politisk ledede og ofte stærkt værdibaserede organisationer har været det primære fokus og praksisfelt siden 1999. Kunder og samarbejdsparter fra alle niveauer af den kommunale organisation henvender sig for at få ydelser, som både sikrer kvalitet i den daglige drift, i kerneopgaven og i det daglige samarbejde, og som samtidig kan skabe kreativitet og innovation af kommunale ydelser og fremtidens demokratiske processer i et velfærdssamfund under forandring. Her kan du læse, hvad et udsnit af gode kunder fra de seneste par år vurderer.