“Vi har igennem de sidste år indgået i et tæt samarbejde med Mette Møller, key2see og Thea Mikkelsen. Hovedtemaet har handlet om ledelses-og organisations-udvikling, genstandsfeltet har været den samlede organisations udvikling og en fornyelse af COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling).

I COK er vi en gruppe meget erfarne medarbejdere bestående af blandt andet professionelle proces-og ledelseskonsulenter, og vores kunder består af direktioner og chefgrupper, ledere og medarbejdere på alle niveauer i landets kommuner.

Det var os derfor magtpåliggende, da vi skulle kigge os om efter konsulentstøtte til vores interne kompetenceudvikling, at vi fandt en både fagligt stærk, innovativ, kreativ, erfaren og bundsolid samarbejdspartner til at løfte opgaven sammen med vores chefgruppe. 

Det fandt vi hos jer, som sammen med os har sikret, at vi gennem de sidste to år konstant har holdt kursen samtidigt med at vi er blevet udfordret på vanetænkning og forretningsforståelse. Med stor faglighed og sikker professionalisme, og med mod til nysgerrige undersøgelser har I understøttet chefgruppens intentioner og givet konstante tilpasse forstyrrelser, som har sikret, at vores organisation er kommet op i gear, så vi i dag har en homogen forståelse af begreber som cokreation, coproduktion, nærvær, relationelt salg, kundefokus, innovation og kreativitet som omdrejningspunkt for vores forretningsudvikling.

Jeres energi, engagement, tilstedeværelse og ikke mindst evne til at medleve i og fastholde vores udvikling er meget stærk.

Idag er vi sammen med jer inde i en samskabende udvikling, der er helt på den anden side af et traditionelt konsulentrelationsforhold, I er blevet en del  af vores organisatoriske udvikling og dermed et ægte eksempel på samskabelse.

I et marked med mange konsulentvirksomheder og med en personlig erfaring fra mange ledelsestræningsforløb i mange forskellige organisationer kan jeg uden forhold anbefale jer.”

 

…vi fandt en både fagligt stærk, innovativ, kreativ, erfaren og bundsolid samarbejdspartner til at løfte opgaven sammen med vores chefgruppe.

…..energi, engagement, tilstedeværelse og ikke mindst evne til at medleve i og fastholde vores udvikling er meget stærk.


Ib Oustrup
Direktør, COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling)