“Mette Møller stod i spidsen for et kompetenceudviklingsprojekt for alle medarbejdere og ledere i Holme Dagtilbud. Vi bad hende om at slå to fluer med ét smæk, idet vi gerne ville kombinere arbejdet med at fusionere to dagtilbud med udvikling af pædagogikken.  Vi ville gerne ud over det vi har prøvet så tit: at sende medarbejdere på kursus hos nogle eksperter, som har set lyset og fortæller, hvad medarbejderne gør forkert, og hvad de bør gøre i stedet. Og det fik vi:

Mettes tilgang var at ophøje medarbejderne til eksperter på deres egen faglighed og hverdag og give dem mulighed for at formulere, hvad de gerne ville blive bedre til. Ud fra det udarbejdede medarbejderne en arbejdshypotese med afsæt i egen faglighed. På den måde var de fra starten inddraget i at sætte mål for egen faglige udvikling, som de var gjort til eksperter på.

Samtidig var Mette dygtig til at klæde lederne på til at tage ledelse for udviklingsprojektet, og arbejde med hvordan de kunne understøtte processen.

Mette lykkedes overordentlig godt med at rammesætte et forløb som inddrog både medarbejdere og ledere, og som har haft en blivende effekt på kerneopgaven.

Jeg har arbejdet med udvikling af ledere og medarbejdere i mange år, men det er første gang, at jeg har oplevet, at medarbejderne har efterspurgt mere, fordi det virkelig var noget, som rykkede og gav mening for dem.”

Jeg har arbejdet med udvikling af ledere og medarbejdere i mange år, men det er første gang, at jeg har oplevet, at medarbejderne har efterspurgt mere, fordi det virkelig var noget, som rykkede og gav mening for dem.

Martin Hundrup

Dagtibudsleder, Børn og Unge, Aarhus Kommune