“Fra første dag vi har talt sammen, har Mette Møller haft en evne til at sætte de tanker, jeg har haft ind i en meningsdannende proces. Mette har udfordret mine tanker og ideer og efterfølgende kommet med forslag til, hvorledes vi sammen kunne iværksætte en proces med det formål at dygtiggøre hele min organisation og undertegnede.

Mette har formået at skabe et udviklingsrum for mit lederteam, hvor hver enkelt har fået stillet skarpt på egne ledelseskompetencer. Herudover har du kunnet trans-formere essensen fra lederudviklingen ud i et samlet uddannelsesforløb for hele organisationen og været fødselshjælper for at omsætte det til pædagogisk praksis i hverdagen. Du er gået tæt på os og vores måde at arbejde på og i kraft af din evne til at opbygge tillid har der aldrig hersket tvivl om, at du ville føre alle godt i mål.

Mette har været inspirator og samtidig med til at kvalificere nye tiltag i vores dagtilbud, der bl.a. har mundet ud i særlig tiltag i forbindelse med vores forældresamarbejde og pædagogisk dokumentation/refleksion. 

Jeg kunne sagtens skrive meget mere, da jeg har været utrolig glad for vores samarbejde.”

Mette er gået tæt på os og vores måde at arbejde på, og i kraft af sin evne til at opbygge tillid har der aldrig hersket tvivl om, at hun ville føre alle godt i mål. Jeg kunne sagtens skrive meget mere, da jeg har været utrolig glad for vores samarbejde.

Randi Ørberg

Dagtilbudsleder, Børn og Unge, Aarhus Kommune