“Jeg har gennem de seneste år haft glæde af Mette Møllers kompetencer i flere sammenhænge.

Mette har bl.a. været krumtap i en kæmpe omstilling af myndighedsområdet i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. En strategisk omstillingsproces med sigte på at udvikle tidligere myndighedsmedarbejdere til proaktive, opsøgende og nysgerrige borgerkonsulenter. En proces omfattende ca. 170 medarbejdere.

Mette har også arbejdet direkte på lederteams i organisationer, hvor jeg har haft ledelsesansvaret. Altså udvikling af teamets kapacitet så processer og produkter optimeres gennem sunde, modne og effektive ledelsesprocesser.

Mette har ligeledes varetaget individuelle udviklingsopgaver på både ledere og medarbejdere. Udviklingsforløb hvor udviklingsområdet var defineret på forhånd og andre forløb, hvor medarbejderen og Mette sammen satte en relevant dagsorden. Disse opgaver er varetaget både i fastholdelses-, og nyorienterings-formål. Mette har endelig løst opgaver indenfor krisehåndtering i forbindelse med afsked af ledere.
Alle opgaver er løst med den allerstørste integritet, et professionelt udsyn og i en sikker og lyttende dialog med mig som ansvarlig opdragsgiver. Mette er altid tydelig og aktivt meddefinerende på opgaver – en uvurderlig ledelsessparring for mig.”

Alle opgaver er løst med den allerstørste integritet, et professionelt udsyn og i en sikker og lyttende dialog med mig som ansvarlig opdragsgiver. Mette er altid tydelig og aktivt meddefinerende på opgaver – en uvurderlig ledelsessparring for mig.

Mads Gammelmark
Kommunaldirektør, Struer Kommune, tidl. direktør for Børn og Unge, Holstebro Kommune,
og sundhedschef Aarhus Komm.