”Jeg har haft samarbejde med Mette Møller i det seneste 1 1/Ž2 år. Jeg har arbejdet sammen med Mette omkring udvikling i distriktets ledergruppe. Dette er gjort i samarbejde med et andet distrikt.

Jeg oplever, at Mette i dette samarbejde i stor udstrækning har taget udgangspunkt i det behov for udvikling, som vore ledergrupper havde både sammen og hver for sig. Mette støtter op om dette arbejde med sin egen viden og kyndige brug af arbejdshypotesetænkning, videooptagelse og interviewteknikker

Vi har været på Læsø med vore to ledelsesteams. Her blev der skabt processer i arbejdet med hestene og refleksioner over egen lederpraksis for den enkelte leder. Det er processer, som den enkelte leder i gruppen har kunnet udvikle sit personlige lederarbejde med efterfølgende. På samme tid grundlagde arbejdet på Læsø vores måde at arbejde sammen på som ledelsesteam for alle vore samlede 0-5 års institutioner.

Jeg ser, at det er kendetegnende for Mettes måde at arbejde på, at hun har et klart fokus på praksis for den enkelte leder eller pædagog. Mette arbejder med stor respekt for praksis og ud fra, at det vi arbejder med, skal skabe ændringer i praksis.

Det er ligeså kendetegnende for Mettes måde at arbejde på, at hun som konsulent i høj grad bidrager til udviklingen i vores ledergruppe. Hun gør det med tydelighed og med respekt for den ramme, som vi som ledere sætter for arbejdet.”

Mette arbejder med stor respekt for praksis og ud fra, at det vi arbejder med, skal skabe ændringer i praksis. Det er ligeså kendetegnende for Mettes måde at arbejde på, at hun som konsulent i høj grad bidrager til udviklingen i vores ledergruppe. Hun gør det med tydelighed og med respekt for den ramme, som vi som ledere sætter for arbejdet.”

Klavs Jensen

Distriktsinstitutionsleder, Fredericia Kommune