”Katrinebjergskolen har i samarbejde med Mette Møller haft et forløb omkring fusion af SFO´en og 3 eksterne fritidshjemsafdelinger. Fokus var gennem dialog og udarbejdelse af fælles forståelse og fortælling at bidrage til skabelsen af en succesfuld ny organisation. Mette og hendes team skabte i fællesskab med ledelsen et rum og et forløb, som har bidraget til en forståelse og en accept for det nye.

Vi har endvidere samarbejdet med Mette om inddragelse og udarbejdelse af beskrivelse af SFO´ens pædagogiske kerneydelse med inddragelse af medarbejderne. Et produkt, der er blevet skabt både blivende kvalitativt indhold i og ejerskab til.

Katrinebjergskolen har også brugt Mette og team til en proces og indsats, hvor vi har ønsket at sætte fokus på alle de pædagogiske medarbejderes personlige lederskab og kommunikative evner i relation til kerneopgaven for at skabe kontakt til den enkeltes motivation og drivkraft i det daglige arbejde. Mette har i den forbindelse brugt islandske heste for at realisere vores ønske, og hun har i det hele taget evnet at omsætte vores ideer og interesser til konkrete, innovative og meget personlige udviklingsprocesser.

Effekten har stadigvæk – her 5 år senere – en vigtig plads i organisationens selvforståelse.”

 

Effekten har stadigvæk – her 5 år senere – en vigtig plads i organisationens selvforståelse.

Michael Blom

Afdelingsleder, Katrinebjergskolen, Aarhus Kommune