”Samarbejdet med Mette Møller er præget af stor seriøsitet for de mekanismer, der er på spil i organisationer og mellem mennesker. Mette har en stor andel i, at vi i dag oplever en vellykket fusion.”

Annette Christina Hansen

Områdeleder, Børn og Unge, Køge Kommune